So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier

Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier
Hệ thống sắc ký lỏng LC
Model: FT/IR-6000 Series
Hãng sản xuất: Jasco - Nhật Bản
 
Dải đo số sóng tiêu chuẩn: 7800 đến 350 cm-1
Dải số sóng hiển thị: 15000 đến 0cm-1 (tiêu chuẩn)
Độ chính xác số sóng: với ±0.01 cm-1 (giá trị lý thuyết)
Độ phân giải tối đa: 0.07 cm-1
Hệ thống quang: chùm đơn
Khoang mẫu:
Kích thước: 200mm (W) x 260mm (D) x 185mm
Đường sáng: tiêu cự trung tâm, trục ánh sáng cao 70mm
Giao thoa kế:
 - Cấu hình: Bộ đo giao thoa 28º Michelson
bộ đo giao thoa gương lập phương, với thiết kế cơ học tự động chỉnh hàng, cấu trúc kín, điều khiển DSP
 - Tráng gương: Vàng
 - Phương pháp điều khiển: điều khiển điện từ, trụ cơ học
 - Tốc độ điều khiển: 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm/sec
AUTO DLATGS 2.0 mm/sec
 - Quét nhanh: 20Hz
Tách chùm tia:
Vật liệu nền: Ge/KBr
Phương pháp thay thế: hệ thống bắt chùm tia tách khóa an toàn
Nguồn sáng: nguồn sứ cường độ cao
Detector:
DLATGS (với điều khiển nhiệt Peltier)
Làm sạch: giao thoa kế, khoang mẫu/detector
Tỉ lệ tín hiệu-nhiễu: 50000:1
Gain switching: AUTO, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 
Độ phảng đường nền 100%T: 100 ± 1.0%T 
Kết nối: USB 2.0
Kích thước máy chính FTIR: 600 (W) × 670 (D) × 315 (H) mm, 56kg
Kích thước bộ cập nguồn: 200 (W) × 285 (D) × 90 (H) mm, 4.7kg
Hệ thống cung cấp gồm:
Máy chính FTIR, bao gồm phần mềm quản lý phổ (phần mềm hiệu lực, phần mềm định lượng, thư viện 10000 phổ cho phân tích Polumer/Dung môi/Thuốc từ Sadtlẻ-BIORAD)
Cáp kết nối
Cáp nguồn AC
Cáp USB
Sample holder
Standard sample 
Stepped pin
Hướng dẫn vận hành
Ổ cài đặt sao lưu
Cầu chỉ
Lựa chọn thêm cho chuẩn bị mẫu
KBr KBr Seal liquid cell (Holder with KBr window 2pcs)
Accessories for solid sample ( powder)
Agate mortar with prestle,60 mm. OD
KBr powder 100g/set
Micro KBr pellet die,5mm dia
MP-1 Mini press, manual operation
Accessories for solid sample ( KBr tablet)
Agate mortar with prestle,60 mm. OD
KBr powder 100g/set 
T-100 KBr pellet die,10mm. ID (with pellet holder)
Hydraulic oil perss,10 ton
universal sample holder 
DR PRO410-M   
VAT-500i variable angle 

FT/IR-6000 Series Specifications

Model FT/IR-6600 FT/IR-6700 FT/IR-6800
Standard wavenumber measurement range 7,800 to 350 cm-1
Optional extended wavenumber range 25,000 to 10 cm-1
Display wavenumber range 15,000 to 0 cm-1 (standard), 25,000 to 0 cm-1 (optional)
Wavenumber accuracy Within ± 0.01 cm-1 (theoretical value)
Maximum resolution 0.4 cm-1
0.07 cm-1 (optional)
0.25 cm-1
0.07 cm-1 (optional)
0.07 cm-1
Optical System Single beam
Sample chamber Size: 200 mm (W) × 260 mm (D) × 185 mm
Optical path: Center focus, light axis 70 mm high
Interferometer Configuration 28° Michelson interferometer
Corner cube mirror interferometer, with auto-alignment mechanism, sealed structure, DSP control
Vacuum instrument Options available
Mirror coating Aluminum Gold
Drive method Mechanical bearing, electromagnetic drive
Drive speed 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 mm/sec
AUTO DLATGS 2.0 mm/sec.
MCT (optional) 4.0 mm/sec.
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 mm/sec
AUTO DLATGS 2.0 mm/sec.
MCT (optional) 4.0 mm/sec.
0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 mm/sec
AUTO DLATGS 2.0 mm/sec.
MCT (optional) 4.0 mm/sec.
Rapid Scan 20 Hz (optional) 20 Hz (standard)
Beam splitter Substrate material Standard: Ge/KBr
Option: Quartz, Si/CaF2, Ge/CsI, Mylar (interchangeable)
Replacement method Secure-lock beamsplitter catch system
— (Option: Automatic beam splitter exchange system)
Light source Standard: High-intensity ceramic source
Option: Halogen lamp, water-cooled mercury light source
Up to three light sources may be installed simultaneously including external light sourcess
Detector DLATGS (with Peltier temperature control) (standard)
W-MCT, M-MCT, N-MCT, Si, InSb, InGaAs, PAS, Si bolometer (optional)
Two detectors may be mounted simultaneously within the instrument. Up to two external detectors may be installed.
Purging Interferometer, Sample compartment/Detector
Signal-to-noise ratio:
(4 cm-1, 1 min, near 2,200 cm-1)
45,000:1 47,000:1 55,000:1
Gain switching AUTO, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
100%T line flatness Within 100 ± 1.0%T
(4,000 to 700 cm-1, continuous repetitive measurement)
Communication USB 2.0
FTIR main unit Dimensions: 600 (W) × 670 (D) × 315 (H) mm
Weight:56 kg
Power supply unit Dimensions:200 (W) × 285 (D) × 90 (H) mm, Weight:4.7 kg
This unit can be placed on its base or on its side.

Standard Composition

Parts name Number Remarks
Power supply 1  
Connection cable 1 Cable for connecting the main unit to the power supply
AC cable 1 AC cable for the power supply
USB cable 1 Cable connecting the main unit to the PC
Sample holder 1  
Standard sample 1 Polystyrene film
Stepped pin 2 Used when installing optional accessories into the sample compartment.
Instruction manual 1  
Install Disk 1 Including Spectra ManagerTM II, QAU-4000
Quantitative program and KnowItAll JASCO Edition
Fuse 2