So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Máy lắc có cân để túi máu

Máy lắc có cân để túi máu
Máy lắc có cân để túi máu

Đặc tính kỹ thuật
:
LABTOP®  Micro Control máy lắc máu với  màn hình hiển thị LCD hiển thị thể tích, trọng lượng, tốc độ chảy, hệ thống báo âm thanh và hình ảnh ,.. và hiệu chuẩn tự động.
  • Độ lặp lại: 1 ml
  • Màn hình hiển thị: LCD lớn
  • Báo động: âm thanh – hình ảnh
  • Điện thế: 90-270 V AC ( SMPS)
  • Hiệu chuẩn: Tự động
  • Thể tích có thể đặt tăng từ 1 ml
  • Bộ điều khiển chương trình
  • Đặt mức thể tích từ 1ml đến 999 ml
  • Hiển thị trọng lượng và thể tích