So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy khuấy từ gia nhiệt
Máy khuấy từ gia nhiệt
Model: MSH 420
Hãng sản xuất: Boeckel+Co
Tốc độ khuấy: 60 - 1110 1/phút
Điều chỉnh nhiệt độ: trên nhiệt độ môi trường - 450oC
Bề mặt gia nhiệt: 200 x 200 mm
Cấu tạo bề mặt gia nhiệt bằng sứ thủy tinh
Máy khuấy từ gia nhiệt
Model: MSH 420
Hãng sản xuất: Boeckel+Co
Tốc độ khuấy: 60 - 1110 1/phút
Điều chỉnh nhiệt độ: trên nhiệt độ môi trường - 450oC
Bề mặt gia nhiệt: 200 x 200 mm
Cấu tạo bề mặt gia nhiệt bằng sứ thủy tinh