So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Máy đo chỉ số mật độ bùn sa lắng SDI tự động

Máy đo chỉ số mật độ bùn sa lắng SDI tự động
Máy đo chỉ số mật độ bùn sa lắng/SDI Automatic test ki
Model: SimpleSDI (100-240VAC 50-60Hz)
Thời gian kiểm tra 5, 10 và 15 phút với các bình kiểm tra 50ml và 100ml
Sử dụng màng tiêu chuẩn 47mm
Kích thước (WxDxH): 273 x 248x127mm; khối lượng: 3.2 kg
Nguồn cấp: Pin (6V 1.3 AH SLA type) 13 giờ kiểm tra/xạc,  hoặc nguồn ngoài (adapter 220V-9VDC AC)  hoặc: 110VAC-9VDC 500ma
Mẫu nước: áp suất 35-100 psi, nhiệt độ 35-100 oF, lọc tối thiểu 50 micron
Đầu vào đường kính ống ngoài 1/4"
Cung cấp kèm theo:
Pin xạc, bộ tiền lọc (50um), màng lọc 10 chiếc và nhíp gắp màng lọc
Xuất xứ: Mỹ
Máy đo chỉ số mật độ bùn sa lắng/SDI Automatic test ki
Model: SimpleSDI (100-240VAC 50-60Hz)
Thời gian kiểm tra 5, 10 và 15 phút với các bình kiểm tra 50ml và 100ml
Sử dụng màng tiêu chuẩn 47mm
Kích thước (WxDxH): 273 x 248x127mm; khối lượng: 3.2 kg
Nguồn cấp: Pin (6V 1.3 AH SLA type) 13 giờ kiểm tra/xạc,  hoặc nguồn ngoài (adapter 220V-9VDC AC)  hoặc: 110VAC-9VDC 500ma
Mẫu nước: áp suất 35-100 psi, nhiệt độ 35-100 oF, lọc tối thiểu 50 micron
Đầu vào đường kính ống ngoài 1/4"
Cung cấp kèm theo:
Pin xạc, bộ tiền lọc (50um), màng lọc 10 chiếc và nhíp gắp màng lọc
Xuất xứ: Mỹ