So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Long An ra chỉ thị kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Ngày đăng : 11:16:51 29-02-2020
Long An ra chỉ thị kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần vừa ra Chỉ thị kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh. Bởi cùng với sự phát triển kinh tế, Long An hình thành và phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, các khu vực dự án nông nghiệp quy mô lớn dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Long An có xu hướng ngày càng gia tăng.
Long An yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí (ảnh minh họa).
Từ thực trạng và nguyên nhân nêu trên, nhằm kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải phát sinh tại khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, các khu vực dự án nông nghiệp quy mô lớn để không phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm không khí. UBND tỉnh yêu cầu nâng cao công tác tuyên truyền, nhận thức mọi người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen trên góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí xung quanh, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Long An sẽ tổ đánh giá các nguồn phát sinh khí thải, để giảm thiểu ô nhiễm không khí (ảnh minh họa).
Theo đó, UBND tỉnh gia nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ngành có liên quan như sau.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan trắc môi trường không khí hàng năm và vận hành quan trắc tự động không khí thông tin kết quả quan trắc đến các màn hình hiển thị thông tin quan trắc môi trường. Đồng thời, rà soát, thống kê báo cáo UBND tỉnh nhu cầu lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động không khí để bảo đảm theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí tại những nơi chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhằm dự báo xu thế biến đổi và đề xuất các phương hướng quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay.  
Tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn để xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định. Đồng thời, tiến hành kiểm tra yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/12/2020.
Sở Tài nguyên và Môi trường cần cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí như Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An các nguồn dữ liệu quan trắc môi trường không khí chính thống để thông tin đến công đồng xã hội và tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân trong việc bảo vệ môi trường và hạn chế đốt rác, đốt rơm rạ sau thu hoạch.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh rà soát thông kế các lượng phương tiện vận tải vượt quá niên hạn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có biện pháp chế tài nghiêm cấm hoạt động, bởi đây là nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, lập kế hoạch gửi UBND tỉnh lộ trình chuyển các loại xe buýt đang hoạt động sử dụng dầu sang sử dụng khí nén tự nhiên để giảm thiểu lượng khí thải phát sinh.
UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tăng cường chốt chặn, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện chở vượt quá tải, chưa kiểm định hoặc đã quá niên hạn.
Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp đầu tư, thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, hệ thống chứng nhận theo TCVN ISO 14000 - Bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường.
Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, ứng dụng công nghệ để giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình giao thông.
UBND các địa phương trong tỉnh chỉ đạo các đơn vị thu gom rác có biện pháp thu gom rác tại khu vực hiện nay chưa được thu gom nhằm hạn chế người dân đốt rác. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt rơm rạ sau khi thu hoạch vụ lúa.
Việc kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí cũng nhằm thực hiện yêu cầu của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc bảo vệ, cải thiện môi trường không khí tại Hà Nội, TP.HCM; Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tỉnh Long An đến năm 2020./.
 
Tags: