So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Lạng Sơn quan trắc chất lượng môi trường tại hơn 160 điểm

Ngày đăng : 08:48:00 04-04-2020
Lạng Sơn quan trắc chất lượng môi trường tại hơn 160 điểm
Từ năm 2020, tỉnh Lạng Sơn sẽ quan trắc chất lượng môi trường tại 163 điểm với dự toán kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Chương tình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2020, Lạng Sơn sẽ quan trắc chất lượng môi trường tại 163 điểm thuộc 1 thành phố và 10 huyện. Trong đó, quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn: 40 điểm; Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 46 điểm; Quan trắc môi trường nước dưới đất: 31 điểm; Quan trắc môi trường đất: 26 điểm; Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 20 điểm.
 
Mục tiêu của Chương trình nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm theo địa bàn, phục vụ kịp thời cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm.
Thời gian thực hiện các đợt quan trắc là 02 đợt trong 1 năm. 
Đợt I thực hiện từ tháng 4 - tháng 7 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm tích (nước ngọt); Phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt I. 
​Đợt II thực hiện từ tháng 9 - tháng 12 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích (nước ngọt). Phân tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt II và cả năm).
 
Tags: