So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ tổng Photpho (P)

Hóa chất phân tích nồng độ tổng Photpho (P)
1 Axit ascorbic 
2 Amoni molipdat [(NH4)6Mo7O24.4H2O)]
3 KH2PO4
4 antimon kali tartrat ngậm 1/2 nước [K(SbO)C4H4O8.1/2 H2O]
5 HClO4
6 Na2S2O3.5H2
Xuất xứ: Trung Quốc
1 Axit ascorbic 
2 Amoni molipdat [(NH4)6Mo7O24.4H2O)]
3 KH2PO4
4 antimon kali tartrat ngậm 1/2 nước [K(SbO)C4H4O8.1/2 H2O]
5 HClO4
6 Na2S2O3.5H2