So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ Clorua ( Cl-)

Hóa chất phân tích nồng độ Clorua ( Cl-)
1 AgNO3
2 K2CrO4
3 NaCl
4 HNO3
5 NaOH
6 NaHCO3
7 CaCO3 
Xuất xứ: Trung Quốc
1 AgNO3
2 K2CrO4
3 NaCl
4 HNO3
5 NaOH
6 NaHCO3
7 CaCO3