So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ BOD

Hóa chất phân tích nồng độ BOD
1 K2HPO4
2 Na2HPO4.7H2O
3 MgSO4.7H2O
4 CaCl2
5 FeCl3.6H2O
6 Na2SO3
7 gluco khan (C6H12O6) 
8 L-glutamic (C5H9NO4) 
9 Allylthiourea (C4H8N2S) 
Xuất xứ: Trung Quốc
1 K2HPO4
2 Na2HPO4.7H2O
3 MgSO4.7H2O
4 CaCl2
5 FeCl3.6H2O
6 Na2SO3
7 gluco khan (C6H12O6) 
8 L-glutamic (C5H9NO4) 
9 Allylthiourea (C4H8N2S)