So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích độ màu

Hóa chất phân tích độ màu
1. Kali hexacloroplatinat(IV) (K2PtCl6) 
2. CoCl2.6H2O
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Kali hexacloroplatinat(IV) (K2PtCl6) 
2. CoCl2.6H2O