So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích độ cứng

Hóa chất phân tích độ cứng
1  NH4Cl
2  NH3
3 Đi natri magie EDTA(C10H12N2O8Na2Mg)
4 EDTA (C10H14N2O2Na2.2H2O)
5 CaCO3
6 HCl
7 Metyl đỏ
8 C20H12N3O7SNa (Eriocrom T đen)
9 C2H5OH
10 Muối Metanil (Natri của 4 – anilidoabenzen sunfonic)
11 NaOH
Xuất xứ: Trung Quốc
1  NH4Cl
2  NH3
3 Đi natri magie EDTA(C10H12N2O8Na2Mg)
4 EDTA (C10H14N2O2Na2.2H2O)
5 CaCO3
6 HCl
7 Metyl đỏ
8 C20H12N3O7SNa (Eriocrom T đen)
9 C2H5OH
10 Muối Metanil (Natri của 4 – anilidoabenzen sunfonic)
11 NaOH