So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử
Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử - 240FS/280F AA được điều khiển bằng máy tính.
Sử dụng công nghệ Fasst Squence đã được đăng ký bản quyền chỉ có trên thiết bị của hãng Agilent cho phép phân tích nhanh tuần tự các nguyên tố.
Đo tất cả các kim loại trong một lần chạy mẫu.
Mẫu được đưa vào chỉ một lần
Cải thiện năng suất lên đến 50%
Giảm thời gian chết, thời gian chờ trong quá trình phân tíchmẫu giúp tiết kiệm nhân sự và giảm chi phí trong quá trình phân tích .
Tags: