So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Đồng Nai: Tăng khả năng tiếp cận của người dân với dữ liệu nguồn thải

Ngày đăng : 12:20:49 08-01-2020
Đồng Nai: Tăng khả năng tiếp cận của người dân với dữ liệu nguồn thải
Sau 7 năm vận hành phần mềm quản lý môi trường, hơn 10 ngàn nguồn thải tại Đồng Nai đã được cập nhật, giúp cho việc quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường của Sở TN&MT ngày một nhanh chóng và thuận tiện hơn.
Phần mềm quản lý môi trường của Sở TN&MT Đồng Nai được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2012 theo quy định của Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT). Thời điểm mới hoạt động, phần mềm quản lý môi trường chỉ có dữ liệu của khoảng 5 ngàn nguồn thải trên địa bàn tỉnh. Sau 7 năm vận hành đến nay, số lượng nguồn thải được cập nhật đã tăng gấp đôi. Phần mềm đã quản lý hơn 90% số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh nguồn thải trên địa bàn tỉnh.
Phần mềm quản lý môi trường sẽ thực hiện các chức năng như: quản lý hiện trạng môi trường bao gồm các mạng lưới quan trắc, chất lượng các thành phần môi trường được quan trắc; quản lý các nguồn gây ô nhiễm bao gồm thông tin các tiến trình thay đổi của dự án, các thủ tục môi trường, thông tin điều tra, kiểm tra thông tin về quan trắc hiện trạng môi trường của dự án. Qua đó, giúp cho cơ quan quản lý dễ dàng tổng hợp thông tin, kiểm tra, xử phạt khi có ô nhiễm xảy ra, theo dõi quá trình xử lý ô nhiễm tại các dự án; quản lý các thủ tục môi trường.
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT, cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề môi trường, việc sử dụng phần mềm quản lý môi trường mang lại nhiều thuận lợi và hiệu quả trong công tác giám sát, quản lý môi trường, nhất là việc quản lý các nguồn thải. Thay cho việc phải sử dụng các hồ sơ giấy, khi có phần mềm quản lý môi trường, việc truy xuất thông tin, giám sát sự biến động chất lượng môi trường cũng như biến động các nguồn thải nhanh và chính xác hơn rất nhiều.
Ngoài ra, mỗi dự án đều được cập nhật báo cáo đánh giá tác động môi trường ngay từ đầu vào phần mềm. Quá trình hoạt động của dự án, khi có những biến động về nguồn thải đều được cập nhật nên việc theo dõi, quản lý cũng thuận lợi và chính xác hơn so với cách quản lý bằng hồ sơ giấy trước đây. Các dữ liệu về quan trắc chất lượng môi trường cũng được cập nhật nhanh giúp đơn vị nắm chính xác các biến động môi trường để có giải pháp xử lý.
Đặc biệt, phần mềm quản lý môi trường đã có chức năng quản lý hiện trạng môi trường bao gồm quản lý mạng lưới quan trắc, chất lượng các thành phần môi trường được quan trắc. Các thông tin này sau đó sẽ được liên kết với phần mềm quản lý quan trắc để truy vấn, tính toán các chỉ số chất lượng nước (WQI) và chỉ số chất lượng không khí (AQI).
Hiện các thông số và khuyến cáo về chất lượng nước, không khí đã được cập nhật lên trang thông tin của Sở TN&MT. Tuy nhiên, có một thực tế là không nhiều người dân tiếp cận và tra cứu các thông tin này. Do đó, để đưa các thông tin và khuyến cáo về chất lượng môi trường đến người dân, Trung tâm công nghệ thông tin, Sở TN&MT đang triển khai xây dựng các ứng dụng (app) để người dân dễ tiếp cận hơn.
 
Tags: