So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Đèn Cathode cho máy AAS

Đèn Cathode cho máy AAS
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt Các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm, chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất, cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện cho máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS.
Hiện nay VITES.,JSC là đơn vị cung cấp đèn Cathode (Cathode Lamp) baao gồm đèn đơn nguyên tố, đèn đa nguyên tố cho các hãng sau:

- Perkin Elmer
- Shimadzu
- Agilent
- Varian
- Thermo Fisher
- GBC Scientific
- Analytik Jena và nhiều hãng AAS khác.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp lắp đặt Các thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm, chúng tôi hợp tác với các nhà sản xuất, cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện cho máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS.
Hiện nay VITES.,JSC là đơn vị cung cấp đèn Cathode (Cathode Lamp) baao gồm đèn đơn nguyên tố, đèn đa nguyên tố cho các hãng sau:

- Perkin Elmer
- Shimadzu
- Agilent
- Varian
- Thermo Fisher
- GBC Scientific
- Analytik Jena và nhiều hãng AAS khác.