So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

ĐẦU LỌC KIM TIÊM

ĐẦU LỌC KIM TIÊM
ĐẦU LỌC KIM TIÊM
xuất xứ: Đài Loan.
Kích thước lỗ lọc: 0.45um
Đường kính giấy lọc: 25mm
Đường kính đầu lọc: 30mm

ĐẦU LỌC KIM TIÊM
xuất xứ: Đài Loan.
Kích thước lỗ lọc: 0.45um
Đường kính giấy lọc: 25mm
Đường kính đầu lọc: 30mm