So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp thiết bị thanh tra cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng : 17:00:14 07-07-2020
Hoàn thành cung cấp Các thiết bị thanh tra chuyên ngành cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
Tên dự án: Mua sắm thiết bị kiểm tra phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành
Thời gian thực hiện: 06/08/2019 đến 17/10/2019
Tags: