So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp thiết bị phân tích khí cho Trung tâm Quan trắc TNMT tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng : 15:52:47 07-07-2020
Hoàn thành cung cấp lắp đặt thiết bị phân bị khí thải ống khói cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
Tên dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị phân tích khí thải ống khói
Thời gian thực hiện: 29/12/2017 đến 11/06/2018

Tags: