So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp thiết bị cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng : 15:02:34 07-07-2020
Hoàn thành cung cấp và lắp đặt thiết bị phân tích quan trắc môi trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
Tên dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị phân tích quan trắc môi trường
Thời gian thực hiện24/08/2017 đến 13/11/2017
 
Tags: