So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp Thiết bị kiểm định cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Ngày đăng : 09:14:23 07-07-2020
Hoàn thành cung cấp và lắp đặt Thiết bị phòng thí nghiệm, vật tư hóa chất phục vụ kiểm định hiệu chuẩn và thử nghiệm
Tên dự án: Thiết bị phòng thí nghiệm, vật tư hóa chất phục vụ kiểm định hiệu chuẩn
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol
Thời gian thực hiện: 02/06/2016 đến 25/07/2016

Tags: