So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp thiết bị đo lưu lượng ống kín cho Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Ngày đăng : 10:21:11 14-07-2020
Hoàn thành cung cấp và lắp đặt thiết bị đo lưu lượng ống kín cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Hà Nội tại Cụm Công nghiệp thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Tên dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị đo lưu lượng ống kín
Thời gian thực hiện: 12/08/2016 đến 07/10/2016
Tags: