So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt hệ thống quan trắc Nickel tự động cho Công ty TNHH Sản xuất Toàn cầu Lixil Việt Nam

Ngày đăng : 14:42:45 08-04-2022
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống Quan trắc Nickel tự động cho Công ty TNHH Sản xuất Toàn cầu Lixil Việt Nam 
Các chỉ tiêu quan trắc: Nickel
Thời gian thực hiện: 
tháng 12/2021

Tags: