So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho trạm xử lý nước thải Khu nhà xưởng, văn phòng HTM

Ngày đăng : 11:56:24 20-01-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho trạm xử lý nước thải khu nhà xưởng, văn phòng HTM-Hải Thành, Hải Phòng và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng.
Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đàu vào/ đầu ra....
Thời gian thực hiện: tháng 01/2021