So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ khí thải cho Công ty TNHH Tân Huy Kiệt

Ngày đăng : 15:28:13 17-05-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ khí thải cho Công ty TNHH Tân Huy Kiệt và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh.
Các chỉ tiêu quan trắc: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, bụi, SO2, NOx, O2, CO,..

Thời gian thực hiện: tháng 1/2021


Tags: