So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công ty TNHH Giấy và Bao bì Hưng Hà Hưng Yên

Ngày đăng : 15:56:36 17-05-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công ty TNHH Giấy và Bao bì Hưng Hà Hưng Yên và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên.
Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đàu vào/ đầu ra....
Thời gian thực hiện: 
tháng 3/2021
Tags: