So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Giấy Mỹ Hương

Ngày đăng : 10:55:01 20-04-2022
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Giấy Mỹ Hương và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng.
Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, độ màu, lưu lượng đầu vào/ đầu ra....
Thời gian thực hiện: 
tháng 4/2021