So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công trình Trạm xử lý nước thải của Công ty TNHH Compal Việt Nam

Ngày đăng : 14:24:34 28-10-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công trình Trạm xử lý nước thải của Công ty TNHH Compal Việt Nam và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc.

Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đàu vào/ đầu ra....
Thời gian thực hiện: 
tháng 9/2021