So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ khí thải cho Công ty TNHH Dệt may LeeHing Việt Nam

Ngày đăng : 15:26:17 18-11-2022

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ khí thải cho Công ty TNHH Dệt may LeeHing Việt Nam và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên.
Các chỉ tiêu quan trắc: nhiệt độ, áp suất, vận tốc, bụi, SO2, NO, NO2, NOx, O2, CO,..
Thời gian thực hiện: tháng 8/2022