So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp hệ thống quan trắc nước thải cho Công ty CP HTSP May Minh Anh Quốc tế

Ngày đăng : 11:33:34 20-01-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên.
Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, màu, lưu lượng....
Thời gian thực hiện: tháng 10/2020