So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp hệ thống nước ngầm cho Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

Ngày đăng : 10:23:00 14-07-2020
Cung cấp và lắp đặt Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
Tên dự án: Cung cấp lắp đặt 04 hệ thống nước ngầm tự động và truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Hưng Yên cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood
Thời gian thực hiện: Từ 16/12/2019

 
Tags: