So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Chất thử phân tích nhanh vi khuẩn Coliform và E. Coli – Colilert-18

Chất thử phân tích nhanh vi khuẩn Coliform và E. Coli – Colilert-18
Phát hiện đồng thời tổng Coliform và Escherichia coli trong nước, hoặc fecal coliform trong nước thải, cho bạn kết quả nhanh chóng chỉ sau 18 giờ.
 • Xác định cụ thể E.Coli, loại bỏ các phát hiện không cần thiết do vi sinh vật không phải mục tiêu.
 • Ức chế tới 2 triệu sinh vật dị dưỡng trong 100 mL.
 • Loại bỏ những phát hiện chủ quan được tìm thấy trong các phương pháp truyền thống.
 • Thực hiện trong thời gian dưới 1 phút.
 • Phát hiện Coliform và E.coli đồng thời trong 18 giờ hoặc ít hơn.
 • Không cần xác nhận.
 • Không cần làm sạch dụng cụ thủy tinh hoặc đếm khuẩn lạc.
 • Có thể được sử dụng cho các phép kiểm tra có mặt/ không có mặt (kiểm tra định tính P/A) hoặc kiểm tra định lượng với Quanti-Tray và Quanti-Tray/2000.
*Colilert-18 đã được phê duyệt và trở thành phương pháp được phép sử dụng trong tiêu chuẩn TCVN 6187-2:2020. 
Colilert-18 Test (200-test pack)
Product Number: 98-08877-00

Catalog Number: WP200I-18
Hãng sản xuất: IDEXX - Mỹ

Phát hiện đồng thời tổng Coliform và Escherichia coli trong nước, hoặc fecal coliform trong nước thải, cho bạn kết quả nhanh chóng chỉ sau 18 giờ.
 • Xác định cụ thể E.Coli, loại bỏ các phát hiện không cần thiết do vi sinh vật không phải mục tiêu.
 • Ức chế tới 2 triệu sinh vật dị dưỡng trong 100 mL.
 • Loại bỏ những phát hiện chủ quan được tìm thấy trong các phương pháp truyền thống.
 • Thực hiện trong thời gian dưới 1 phút.
 • Phát hiện Coliform và E.coli đồng thời trong 18 giờ hoặc ít hơn.
 • Không cần xác nhận.
 • Không cần làm sạch dụng cụ thủy tinh hoặc đếm khuẩn lạc.
 • Có thể được sử dụng cho các phép kiểm tra có mặt/ không có mặt (kiểm tra định tính P/A) hoặc kiểm tra định lượng với Quanti-Tray và Quanti-Tray/2000.
*Colilert-18 đã được phê duyệt và trở thành phương pháp được phép sử dụng trong tiêu chuẩn TCVN 6187-2:2020.