So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cân phân tích (cân 5 số)

Cân phân tích (cân 5 số)
Cân phân tích (cân 5 số)
Model: BXX 22
Hãng sản xuất: Boeco - Đức; XX: Balan
Màn hình cảm ứng chạm
Khả năng cân: 82 /220 g
Tải trọng tối thiểu: 0,001 g
Độ đọc: 0,00001/0,0001 g
Độ lặp: 0,000015/0,0001 g
Độ tuyến tính: ± 0,00006/0,0002 g
Kích thước lồng cân làm việc:  ø 90 mm
Thời gian ổn định: 6/3.5 giây
Hiệu chỉnh: bên trong (tự động)
Cổng giao tiếp: 2 x RS232, 2 x USB (A+B), WIFI
Nhiệt độ làm việc: +10°C - +40°C
Nguồn cấp: 110-230 V AC, 50/60 Hz
Kích thước tinh/thô: 5,4 kg / 9 kg
Cân phân tích (cân 5 số)
Model: BXX 22
Hãng sản xuất: Boeco - Đức; XX: Balan
Màn hình cảm ứng chạm
Khả năng cân: 82 /220 g
Tải trọng tối thiểu: 0,001 g
Độ đọc: 0,00001/0,0001 g
Độ lặp: 0,000015/0,0001 g
Độ tuyến tính: ± 0,00006/0,0002 g
Kích thước lồng cân làm việc:  ø 90 mm
Thời gian ổn định: 6/3.5 giây
Hiệu chỉnh: bên trong (tự động)
Cổng giao tiếp: 2 x RS232, 2 x USB (A+B), WIFI
Nhiệt độ làm việc: +10°C - +40°C
Nguồn cấp: 110-230 V AC, 50/60 Hz
Kích thước tinh/thô: 5,4 kg / 9 kg