So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cảm biến UV cho SAC và UVT

Cảm biến UV cho SAC và UVT
Model: UV701 IQ SAC
Hãng sản xuất: WTW

Nguyên lý đo: Hấp thụ tia UV đo tại bước sóng 254nm (bù độ đục tại bước sóng 5mm)
Độ dày đường quang:
UV701 IQ SAC:1mm
                                   
UV705 IQ SAC: 5mm 
Ứng dụng: Nước thải đô thị với thành phần nước thải công nghiệp thấp, nhà máy xử lý nước thải, nước mặt
Tích hợp làm sạch bằng sóng siêu âm, bù độ đục.
Không chi phí bảo dưỡng và đo không sử dụng hóa chất.
Phương pháp đó tương thích với tiêu chuẩn DIN3804C3.
Dải đo: 
UV705 IQ SAC: 5mm
AC: 0.1~600.0 m^(-1)
UVT: 0.0~100.0%
UV701 IQ SAC: 1mm
CSAC: 0.5~3,000.0 m^(-1)
UVT: 0.0~100.0%
Model: UV701 IQ SAC
Hãng sản xuất: WTW

Nguyên lý đo: Hấp thụ tia UV đo tại bước sóng 254nm (bù độ đục tại bước sóng 5mm)
Độ dày đường quang: 
UV701 IQ SAC:1mm
                                    
UV705 IQ SAC: 5mm 
Ứng dụng: Nước thải đô thị với thành phần nước thải công nghiệp thấp, nhà máy xử lý nước thải, nước mặt
Tích hợp làm sạch bằng sóng siêu âm, bù độ đục.
Không chi phí bảo dưỡng và đo không sử dụng hóa chất.
Phương pháp đó tương thích với tiêu chuẩn DIN3804C3.
Dải đo: 
UV705 IQ SAC: 5mm
AC: 0.1~600.0 m^(-1)
UVT: 0.0~100.0%
UV701 IQ SAC: 1mm
CSAC: 0.5~3,000.0 m^(-1)
UVT: 0.0~100.0%