So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cảm biến quang phổ UV VIS quang học

Cảm biến quang phổ UV VIS quang học
Model: CarboVis 700 IQ
Hãng sản xuất: WTW
Sự miêu tả:
 

CarboVis® 700 IQ: Cảm biến quang phổ được tích hợp khả năng làm sạch bằng sóng siêu âm để đo tải lượng hữu cơ và nồng độ chất rắn lơ lửng không chứa hóa chất.
Phương pháp đo quang học của các cảm biến này cho phép đo liên tục các thông số carbon andnitrogen trực tiếp trong môi trường. 
Thông số kỹ thuật:
- Phương pháp đo: Phép đo quang phổ trong dải UV-VIS (200~720nm)
- Dải đo: Carbovis 705 IQ:5mm
             COD: 0.1~800.0 mg/L
             TOC: 1~500.0 mg/L
             SAC: 0.1~600.0 m-1

CarboVis 701 IQ: 1mm
              COD: 1~12,500 mg/L
              TOC: 1~20,000 mg/L
              SAC: 1~5,000 m-1
- Lưu lượng dòng 
≤ 3 m/s
- Áp suất chịu đựng: Tối đa 1 bar
- Khối lượng: Xấp xỉ 4kg 
Model: CarboVis 700 IQ
Hãng sản xuất: WTW
Sự miêu tả:
 

CarboVis® 700 IQ: Cảm biến quang phổ được tích hợp khả năng làm sạch bằng sóng siêu âm để đo tải lượng hữu cơ và nồng độ chất rắn lơ lửng không chứa hóa chất.
Phương pháp đo quang học của các cảm biến này cho phép đo liên tục các thông số carbon andnitrogen trực tiếp trong môi trường.
Thông số kỹ thuật:
- Phương pháp đo: Phép đo quang phổ trong dải UV-VIS (200~720nm)
- Dải đo: Carbovis 705 IQ:5mm
             COD: 0.1~800.0 mg/L
             TOC: 1~500.0 mg/L
             SAC: 0.1~600.0 m-1

CarboVis 701 IQ: 1mm
              COD: 1~12,500 mg/L
              TOC: 1~20,000 mg/L
              SAC: 1~5,000 m-1
- Lưu lượng dòng 
≤ 3 m/s
- Áp suất chịu đựng: Tối đa 1 bar
- Khối lượng: Xấp xỉ 4kg