So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cảm biến quan trắc chất lượng nước ngầm

Cảm biến quan trắc chất lượng nước ngầm
Thiết bị giám sát đa nước chỉ tiêu nước ngầm (lưu lượng và chất lượng nước)
Model: Multi-parameter
Hãng sản xuất: Seametrics

Xuất xứ: Mỹ
Đầu đo tích hợp datalogger sử dụng ứng dụng trong
- Quan trắc nước mặt
- Quan trắc nước ngầm
- Nghiên cứu các dòng chảy trong nông nghiệp
- Giám sát xả thải
- Môi trường nước
- Quan trắc nước rỉ rác
- Xả thải nhà máy xử lý nước thải
Đặc tính đầu đo:
- Có thể đo được pH, ORP, nhiệt độ, độ dẫn, độ muối, TDS, mực nước tính theo áp suất và DO hoặc độ đục (phụ thuộc vào cấu hình)
- Giao diện linh hoạt hơn Modbus và SDI-12
- Bộ nhớ không bay hơi
- Cổng giao tiếp: RS485- kết nối với các cảm biến AquiStar Smart khác
- Kết nối không giây - Radios hoặc Cellular
- Thiết kế dạng Modular - phù hợp thay đổi thông số và dữ liệu cần thiết
-Lập trình linh hoạt trên nền window
- Quan sát thời gian thực
- Dễ dàng xuất sang bảng tính và cơ sở dữ liệu
- Lựa chọn đọc trực tiếp - sử dụng với thiết bị panel hoặc RTU/PLC
- Lựa chọn vật liệu cáp Polyethylene, polyurethane, và FEP
Thông số kỹ thuật
- Mực nước/áp suất: 
Dải đo:
   Áp suất tuyệt đối psia: 100 psi
   m H2O: 70m H2O
  ft H2O: 231ft H2O
Độ phân giải: 16 bit
Độ chính xác: ± 0.05% FSO thông thường
                        ± 0.1% FSO tối đa
- Độ dẫn: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 0-100 mS/cm | 0.001 mS/cm | ± 0.5% giá trị đo
- Độ muối: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 2-42 PSU | 0.001 PSU | ± 1% giá trị đo hoặc 0.1 PSU tùy thuộc giá trị nào lớn hơn
- TDS: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 4.9 - 147,000 mg/L | 0.1 mg/L | ± 0.5% giá trị đo
- pH: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 1-14 pH | 0.01 pH | ± 0.2 pH
- ORP: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: ± 1200 mV | 0.01 mVH | 0.1 mVH
- DO: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 0-25 ppm | 0.01 ppm khi <4.00 ppm; 0.1 ppm khi >4.00 ppm | 1% của giá trị đo hoặc 0.02 ppm tùy thuộc giá trị nào lớn hơn
- Nhiệt độ: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: -5 ̊ tới 40 ̊C (23 ̊ tới  104 ̊F) | 0.1° C | ± 0.5° C
- Đầu đo
Vật liệu đầu đo: thép không gỉ 316
Vật liệu làm kín dây: Fluoropolymer và PTFE
- Dây cáp: 
Đường kính ngoài: 0.28” (0.7 cm) tối đa
Khả năng tải trọng dây: 138 lbs. (62.7 kg)
Chiều dài tối đa dây: 2000 feet (610 m)
Khối lượng: 4 lbs/100 ft (1.8 kg / 30 m)
- Giao tiếp: 
Cổng giao tiếp: RS485 modbus RTU; SDI-12 (phiên bản 1.3)
Cung cấp bao gồm:
Cấu hình lựa chọn 1 gồm các thông số: Mực nước (áp suất) độ dẫn/độ muối /TDS; DO và nhiệt độ
Cấu hình lựa chọn 2 gồm các thông số: Mực nước (áp suất) độ dẫn/độ muối/TDS; độ đục và nhiệt độ
Cấu hình lựa chọn 3 gồm các thông số: Mực nước (áp suất); độ dẫn/ độ muối/TDS; pH/ORP; độ đục, nhiệt độ.
Cấu hình lựa chọn 4 gồm các thông số: Mực nước (áp suất); độ dẫn/ độ muối/TDS; pH/ORP; DO, nhiệt độ.
Cấu hình lựa chọn 5 gồm các thông số: Mực nước (áp suất); độ dẫn/độ muối/TDS; pH/ORP/nhiệt độ
Cáp kết nối truyền dữ liệu lên miệng giếng (m)
Bộ phụ kiện nguồn 12V, 22000mAh cho cảm biến và pin
Cable kết nối USB bao gồm phần mềm
 
Thiết bị giám sát đa nước chỉ tiêu nước ngầm (lưu lượng và chất lượng nước)
Model: Multi-parameter
Hãng sản xuất: Seametrics

Xuất xứ: Mỹ
Đầu đo tích hợp datalogger sử dụng ứng dụng trong
- Quan trắc nước mặt
- Quan trắc nước ngầm
- Nghiên cứu các dòng chảy trong nông nghiệp
- Giám sát xả thải
- Môi trường nước
- Quan trắc nước rỉ rác
- Xả thải nhà máy xử lý nước thải
Đặc tính đầu đo:
- Có thể đo được pH, ORP, nhiệt độ, độ dẫn, độ muối, TDS, mực nước tính theo áp suất và DO hoặc độ đục (phụ thuộc vào cấu hình)
- Giao diện linh hoạt hơn Modbus và SDI-12
- Bộ nhớ không bay hơi
- Cổng giao tiếp: RS485- kết nối với các cảm biến AquiStar Smart khác
- Kết nối không giây - Radios hoặc Cellular
- Thiết kế dạng Modular - phù hợp thay đổi thông số và dữ liệu cần thiết
-Lập trình linh hoạt trên nền window
- Quan sát thời gian thực
- Dễ dàng xuất sang bảng tính và cơ sở dữ liệu
- Lựa chọn đọc trực tiếp - sử dụng với thiết bị panel hoặc RTU/PLC
- Lựa chọn vật liệu cáp Polyethylene, polyurethane, và FEP
Thông số kỹ thuật
- Mực nước/áp suất: 
Dải đo:
   Áp suất tuyệt đối psia: 100 psi
   m H2O: 70m H2O
  ft H2O: 231ft H2O
Độ phân giải: 16 bit
Độ chính xác: ± 0.05% FSO thông thường
                        ± 0.1% FSO tối đa
- Độ dẫn: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 0-100 mS/cm | 0.001 mS/cm | ± 0.5% giá trị đo
- Độ muối: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 2-42 PSU | 0.001 PSU | ± 1% giá trị đo hoặc 0.1 PSU tùy thuộc giá trị nào lớn hơn
- TDS: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 4.9 - 147,000 mg/L | 0.1 mg/L | ± 0.5% giá trị đo
- pH: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 1-14 pH | 0.01 pH | ± 0.2 pH
- ORP: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: ± 1200 mV | 0.01 mVH | 0.1 mVH
- DO: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: 0-25 ppm | 0.01 ppm khi <4.00 ppm; 0.1 ppm khi >4.00 ppm | 1% của giá trị đo hoặc 0.02 ppm tùy thuộc giá trị nào lớn hơn
- Nhiệt độ: Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác: -5 ̊ tới 40 ̊C (23 ̊ tới  104 ̊F) | 0.1° C | ± 0.5° C
- Đầu đo
Vật liệu đầu đo: thép không gỉ 316
Vật liệu làm kín dây: Fluoropolymer và PTFE
- Dây cáp: 
Đường kính ngoài: 0.28” (0.7 cm) tối đa
Khả năng tải trọng dây: 138 lbs. (62.7 kg)
Chiều dài tối đa dây: 2000 feet (610 m)
Khối lượng: 4 lbs/100 ft (1.8 kg / 30 m)
- Giao tiếp: 
Cổng giao tiếp: RS485 modbus RTU; SDI-12 (phiên bản 1.3)
Cung cấp bao gồm:
Cấu hình lựa chọn 1 gồm các thông số: Mực nước (áp suất) độ dẫn/độ muối /TDS; DO và nhiệt độ
Cấu hình lựa chọn 2 gồm các thông số: Mực nước (áp suất) độ dẫn/độ muối/TDS; độ đục và nhiệt độ
Cấu hình lựa chọn 3 gồm các thông số: Mực nước (áp suất); độ dẫn/ độ muối/TDS; pH/ORP; độ đục, nhiệt độ.
Cấu hình lựa chọn 4 gồm các thông số: Mực nước (áp suất); độ dẫn/ độ muối/TDS; pH/ORP; DO, nhiệt độ.
Cấu hình lựa chọn 5 gồm các thông số: Mực nước (áp suất); độ dẫn/độ muối/TDS; pH/ORP/nhiệt độ
Cáp kết nối truyền dữ liệu lên miệng giếng (m)
Bộ phụ kiện nguồn 12V, 22000mAh cho cảm biến và pin
Cable kết nối USB bao gồm phần mềm