So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cảm biến đo TSS

Cảm biến đo TSS
Model: ViSolid® 700 IQ 
- Hãng sản xuất: WTW

- Nguyên lý đo: tán xạ ánh sáng
- Dải đo: 0 ... 1000 g/l TSS
              0 … 100% TSS
- Độ phân giải: Tự động theo dải đo 0.1 mg/L ... 1 g/l;
                         Tự động theo dải đo 0.001 % ... 0.1%
Hiệu chuẩn: Có khả năng hiệu chuẩn bằng phương pháp 1 điểm chuẩn hoặc nhiều điểm chuẩn.
- Chức năng làm sạch: Bằng sóng siêu âm.
- Khả năng chịu áp suất lên đến 10 bar (bao gốm cả cáp kết nối cảm biến).
- Vật liệu cấu tạo cảm biến: cửa sổ đo sapphire, vật liệu đầu vào thân bằng thép không gỉ.
- Cấp bảo vệ: IP68
Cung cấp bao gồm: 
- Cảm biến đo TSS tích hợp làm sạch bằng sóng siêu âm và 1,5 m cáp kết nối.
 
Model: ViSolid® 700 IQ 
- Hãng sản xuất: WTW

- Nguyên lý đo: tán xạ ánh sáng
- Dải đo: 0 ... 1000 g/l TSS
              0 … 100% TSS
- Độ phân giải: Tự động theo dải đo 0.1 mg/L ... 1 g/l;
                         Tự động theo dải đo 0.001 % ... 0.1%
Hiệu chuẩn: Có khả năng hiệu chuẩn bằng phương pháp 1 điểm chuẩn hoặc nhiều điểm chuẩn.
- Chức năng làm sạch: Bằng sóng siêu âm.
- Khả năng chịu áp suất lên đến 10 bar (bao gốm cả cáp kết nối cảm biến).
- Vật liệu cấu tạo cảm biến: cửa sổ đo sapphire, vật liệu đầu vào thân bằng thép không gỉ.
- Cấp bảo vệ: IP68
Cung cấp bao gồm: 
- Cảm biến đo TSS tích hợp làm sạch bằng sóng siêu âm và 1,5 m cáp kết nối.