So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Buồng thử nghiệm kết hợp khí hậu và độ rung (Climate And Vibration Combined Test Chamber)

Buồng thử nghiệm kết hợp khí hậu và độ rung (Climate And Vibration Combined Test Chamber)
Buồng thử nghiệm kết hợp khí hậu và độ rung
(Climate And Vibration Combined Test Chamber)
Hãng sản xuất: Yuanyao
Xuất xứ: Trung Quốc

 
Sự miêu tả
Thích hợp cho các sản phẩm hàng không vũ trụ, thiết bị điện tử thông tin, vật liệu, điện, sản phẩm điện tử, các linh kiện điện tử khác nhau để kiểm tra hiệu suất của nó trong môi trường toàn diện và khắc nghiệt (nhiệt độ, độ ẩm, độ rung).
 
Đặc trưng
Một môi trường thử nghiệm toàn diện mô phỏng ba yếu tố môi trường trong cùng một buồng.
Hiệu suất cao, biến đổi nhiệt độ nhanh.
Có thể được sử dụng như một buồng thử nhiệt độ/độ ẩm riêng biệt
 
Thông số
Model YTHV-216 YTHV-343 YTHV-512 YTHV-720 YTHV-1000
Inner chamber size W×H×D(cm) 60×60×60 70×70×70 80×80×80 90×90×90 100x100x10
Testing temperature range -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃, other temperature is available.
Testing humidity range 20%RH~98%RH(low humidity10%RH~98%RH或5%RH~98%RH can be customized)
Temp.humi.fluctuation ±0.3℃;±0.5%RH
Temp.humi.uniformity ±2℃;±3%R 30min
Temp.humi.resolution 0.01℃;0.1%RH
Heating&cooling  time ℃/min Customizable cooling rate requirements
Vibration test table performance
Force 3KN,6KN, 10KN, 20KN, 30KN, 40KN, 50KN,etc.
Frequency range 5Hz~3000Hz
Vibration direction Vertical. vertical + horizontal
Maximum displacement  25mm-51mm (p-p)
Maximum velocity  2m/s
Maximum acceleration  100g(empty load)
Vibration table  Customized with customer's requirement
 
Buồng thử nghiệm kết hợp khí hậu và độ rung
Hãng sản xuất: Yuanyao
Xuất xứ: Trung Quốc

 
Sự miêu tả
Thích hợp cho các sản phẩm hàng không vũ trụ, thiết bị điện tử thông tin, vật liệu, điện, sản phẩm điện tử, các linh kiện điện tử khác nhau để kiểm tra hiệu suất của nó trong môi trường toàn diện và khắc nghiệt (nhiệt độ, độ ẩm, độ rung).
 
Đặc trưng
Một môi trường thử nghiệm toàn diện mô phỏng ba yếu tố môi trường trong cùng một buồng.
Hiệu suất cao, biến đổi nhiệt độ nhanh.
Có thể được sử dụng như một buồng thử nhiệt độ/độ ẩm riêng biệt
 
Thông số
Model YTHV-216 YTHV-343 YTHV-512 YTHV-720 YTHV-1000
Inner chamber size W×H×D(cm) 60×60×60 70×70×70 80×80×80 90×90×90 100x100x10
Testing temperature range -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃, other temperature is available.
Testing humidity range 20%RH~98%RH(low humidity10%RH~98%RH或5%RH~98%RH can be customized)
Temp.humi.fluctuation ±0.3℃;±0.5%RH
Temp.humi.uniformity ±2℃;±3%R 30min
Temp.humi.resolution 0.01℃;0.1%RH
Heating&cooling  time ℃/min Customizable cooling rate requirements
Vibration test table performance
Force 3KN,6KN, 10KN, 20KN, 30KN, 40KN, 50KN,etc.
Frequency range 5Hz~3000Hz
Vibration direction Vertical. vertical + horizontal
Maximum displacement  25mm-51mm (p-p)
Maximum velocity  2m/s
Maximum acceleration  100g(empty load)
Vibration table  Customized with customer's requirement