So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ phụ kiện cho lấy mẫu kim loại theo phương pháp EPA29

Bộ phụ kiện cho lấy mẫu kim loại theo phương pháp EPA29
Bộ phụ kiện cho lấy mẫu kim loại theo phương pháp EPA29 bao gồm:
M5-CB08 Cold Box, 8 Impingers, Method 29 
GP-105 Modified Impinger 
GP-106 U Tube 
GP-109 Clamps 
GP-153 Short KO Impinger
M23-CK11 Teflon Wash Bottle, 500ml 
PRNS-P Set of 7 Pyrex Nozzles, 1/8” – ½”, in
foam lined case
PRU-ST10 5/8” Teflon Coated SS Union, SS
Nuts, Teflon Single Ferrules
PRB-T8 Teflon Probe Brush, ½” x 4”
PRB-EXT-4 ¼” FEP Probe Extension 
Bộ phụ kiện cho lấy mẫu kim loại theo phương pháp EPA29 bao gồm:
M5-CB08 Cold Box, 8 Impingers, Method 29 
GP-105 Modified Impinger 
GP-106 U Tube 
GP-109 Clamps 
GP-153 Short KO Impinger
M23-CK11 Teflon Wash Bottle, 500ml 
PRNS-P Set of 7 Pyrex Nozzles, 1/8” – ½”, in
foam lined case
PRU-ST10 5/8” Teflon Coated SS Union, SS
Nuts, Teflon Single Ferrules
PRB-T8 Teflon Probe Brush, ½” x 4”
PRB-EXT-4 ¼” FEP Probe Extension