So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ phân tích BOD - Máy đo BOD

Bộ phân tích BOD - Máy đo BOD
Model: BD600
Hãng: Aqualitic- Đức
Order code: 2444460
Phương pháp: manometric, không thủy ngân, sensor áp suất điện tử
Ứng dụng: BOD5, BOD7, OECD 301F
Đơn vị hiển thị giá trị BOD: mg/l
Thao tác đơn giản và hiệu quả
Tự động lưu lại các kết quả đo
Khoảng đo: từ 0–40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000,
0–4000 mg/l BOD
Hiển thị: B.O.D-mg/l, 128x240 pixel, 45x84mm backlit
Các kết quả đo: dãy đo BOD, thể tích, thời gian còn lại, thời gian đo
Lựa chọn khoảng thời gian đo: 1-28 ngày
Tự khởi động dựa theo sự cân bằng nhiệt của mẫu
Cấp độ bảo vệ: IP54 (cho đầu sensor)
Giao diện: cổng USB
Nguồn cung cấp: pin
Kích thước (LxWxH): 375x181x230 mm
Phụ kiện kèm theo:
Chai potassium hydrocide 
Chai chất ức chế nitrification Hướng dẫn sử dụng
Chai chứa mẫu Flask lấy mẫu 
Model: BD600
Hãng: Aqualitic- Đức
Order code: 2444460
Phương pháp: manometric, không thủy ngân, sensor áp suất điện tử
Ứng dụng: BOD5, BOD7, OECD 301F
Đơn vị hiển thị giá trị BOD: mg/l
Thao tác đơn giản và hiệu quả
Tự động lưu lại các kết quả đo
Khoảng đo: từ 0–40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000,
0–4000 mg/l BOD
Hiển thị: B.O.D-mg/l, 128x240 pixel, 45x84mm backlit
Các kết quả đo: dãy đo BOD, thể tích, thời gian còn lại, thời gian đo
Lựa chọn khoảng thời gian đo: 1-28 ngày
Tự khởi động dựa theo sự cân bằng nhiệt của mẫu
Cấp độ bảo vệ: IP54 (cho đầu sensor)
Giao diện: cổng USB
Nguồn cung cấp: pin
Kích thước (LxWxH): 375x181x230 mm
Phụ kiện kèm theo:
Chai potassium hydrocide 
Chai chất ức chế nitrification Hướng dẫn sử dụng
Chai chứa mẫu Flask lấy mẫu