So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ phá mẫu COD 24 vị trí

Bộ phá mẫu COD 24 vị trí
Hãng: Aqualitic - Đức
Model: Thermoreactor RD 125
Sử dụng để phá mẫu xác định các chỉ tiêu như: COD
(150oC), TOC (120oC)…
Nhiệt độ cài đặt sẵn: 100/120/150oC
Gia nhiệt: từ 20 đến 150oC trong 12 phút
Dãy thời gian cài đặt: 30/60/120 phút, hoạt động liên tục
Số vị trí ống phá mẫu: 24 lỗ đk 16.2mm ± 0.2 mm
Nguồn điện: 220-240VAC/50-60Hz
Vật liệu thiết bị:
 + Vỏ thiết bị: ABS
 + Grid bảo vệ: PPS
 + Nắp: PC
 + Block insert: PBT
 + Block gia nhiệt: Aluminium
Hãng: Aqualitic - Đức
Model: Thermoreactor RD 125
Sử dụng để phá mẫu xác định các chỉ tiêu như: COD
(150oC), TOC (120oC)…
Nhiệt độ cài đặt sẵn: 100/120/150oC
Gia nhiệt: từ 20 đến 150oC trong 12 phút
Dãy thời gian cài đặt: 30/60/120 phút, hoạt động liên tục
Số vị trí ống phá mẫu: 24 lỗ đk 16.2mm ± 0.2 mm
Nguồn điện: 220-240VAC/50-60Hz
Vật liệu thiết bị:
 + Vỏ thiết bị: ABS
 + Grid bảo vệ: PPS
 + Nắp: PC
 + Block insert: PBT
 + Block gia nhiệt: Aluminium