So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ đo vi khí hậu (Kestrel)

Bộ đo vi khí hậu (Kestrel)
Bộ đo vi khí hậu (Kestrel)
Model: Kestrel 5500
Hãng sản xuất: Nielsen-Kellerman/ Mỹ
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất và hướng gió
Đo tốc độ gió:
- Dải đo: 0.6 – 40 m/s
- Độ phân giải: 0.1m/s
- Độ chính xác: >3% giá trị đọc hoặc 20 ft/ phút
Đo nhiệt độ môi trường
- Dải đo: -29 đến 70oC
- Độ phân giải: 0.1oC
- Độ chính xác: 0.5oC
Đo độ ẩm tương đối môi trường
- Dải đo: 10-90% không ngưng tụ
- Độ phân giải: 0.1% RH
- Độ chính xác: 3% RH
Đo áp suất
- Dải đo: 700-11000 mbar
- Độ chính xác: +/- 1.5 mbar tại 25oC
Đo hướng (Compass)
- Dải đo: 0-360o
- Độ chính xác: +/-5o
Bộ đo vi khí hậu (Kestrel)
Model: Kestrel 5500
Hãng sản xuất: Nielsen-Kellerman/ Mỹ
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, áp suất và hướng gió
Đo tốc độ gió:
- Dải đo: 0.6 – 40 m/s
- Độ phân giải: 0.1m/s
- Độ chính xác: >3% giá trị đọc hoặc 20 ft/ phút
Đo nhiệt độ môi trường
- Dải đo: -29 đến 70oC
- Độ phân giải: 0.1oC
- Độ chính xác: 0.5oC
Đo độ ẩm tương đối môi trường
- Dải đo: 10-90% không ngưng tụ
- Độ phân giải: 0.1% RH
- Độ chính xác: 3% RH
Đo áp suất
- Dải đo: 700-11000 mbar
- Độ chính xác: +/- 1.5 mbar tại 25oC
Đo hướng (Compass)
- Dải đo: 0-360o
- Độ chính xác: +/-5o