So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ đo hướng gió

Bộ đo hướng gió
Bộ đo hướng gió Thies Clima - Đức
Thông số Kỹ thuật
Wind transmitter compact
Mã hàng 4.3518.00.000 4.3519.00.000 4.3519.00.0xx
Dải đo 0,5...50 m/s 0,5...50 m/s 0,5...50 m/s
Độ phân giải 0,08 m Wind-run 0,07 m Wind-run <0,1 m/s
Đầu ra 2 - 573 Hz 2 - 630 Hz 0/4 - 20 mA / 0-2/5/10 V
Điện áp khi hoạt động 12 - 24 V DC 4 - 18 V DC 9 - 18 V DC
Nhiệt 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC
Wind direction transmitter compact
Mã hàng 4.3128.00.000 4.3129.00.000 4.3129.00.0xx
Dải đo 0...360° 0...360° 0...360°
Độ phân giải 90° / 45° / 22,5° 11,25° 11,25°
Đầu ra 2 bit / 3 bit / 4 bit Graycode seriell synchron 5 bit Graycode 0/4 - 20mA / 0 - 2/5/10 V
Điện áp khi hoạt động 18 - 27 V DC 4 - 18 V DC 9 - 18 V DC
Nhiệt 24 V AC/DC max. 20 W 24 V AC/DC max. 20 W 24 V AC/DC max. 20 W

 
Bộ đo hướng gió Thies Clima - Đức