So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ điều khiển cảm biến IQ online DIQ/S 282

Bộ điều khiển cảm biến IQ online DIQ/S 282
Model: DIQ/S 282
Hãng sản xuất: WTW
- Tương thích với tất cả cảm biến IQ
- Giao tiếp USB và tích hợp dataloger bên trong
- Điều khiển và hiển thị tối đa 2 cảm biến.
- Có đầy đủ tất cả các thông số (O2, NH4, NO3, COD, PO4,...)
- Ngõ ra: 3x4 -20mA, 3 rơ le, Giao tiếp ethernet đối với truy cập điều khiển, Ethernet field busser Profibus hoặc modbus RTU (lựa chọn khi đặt hàng).
- Màn hình hiển thị: 5 phím vận hành bao gồm: M - Phím đo; C - Hiệu chuẩn; S - Cài đặt/cài đặt hệ thống; 3phims chắc năng gồm 2 phím cho xác nhận/chuyển đổi trình đơn (OK) - Đồng ý, (ESC) thoát, Các phím mũi tên để chọn chắc năng phần mềm bằng cách di lên hoặc xuống.
- Nguồn cấp: 100 ... 240VAC (50/60 Hz), 24V AC/DC.
Cung cấp bao gồm:
Máy chính điều khiển 2 cảm biến, với 3 rơ le, với MODBUS (RS485)
Model: DIQ/S 282
Hãng sản xuất: WTW
- Tương thích với tất cả cảm biến IQ
- Giao tiếp USB và tích hợp dataloger bên trong
- Điều khiển và hiển thị tối đa 2 cảm biến.
- Có đầy đủ tất cả các thông số (O2, NH4, NO3, COD, PO4,...)
- Ngõ ra: 3x4 -20mA, 3 rơ le, Giao tiếp ethernet đối với truy cập điều khiển, Ethernet field busser Profibus hoặc modbus RTU (lựa chọn khi đặt hàng).
- Màn hình hiển thị: 5 phím vận hành bao gồm: M - Phím đo; C - Hiệu chuẩn; S - Cài đặt/cài đặt hệ thống; 3phims chắc năng gồm 2 phím cho xác nhận/chuyển đổi trình đơn (OK) - Đồng ý, (ESC) thoát, Các phím mũi tên để chọn chắc năng phần mềm bằng cách di lên hoặc xuống.
- Nguồn cấp: 100 ... 240VAC (50/60 Hz), 24V AC/DC.
Cung cấp bao gồm:
Máy chính điều khiển 2 cảm biến, với 3 rơ le, với MODBUS (RS485)