So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát việc xử lý chất thải y tế nguy hại

Ngày đăng : 10:42:38 07-05-2020
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát việc xử lý chất thải y tế nguy hại
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng Sở, ngành trong việc kiểm soát hoạt động thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát sinh khoảng 242 tấn chất thải y tế lây nhiễm, khoảng 03 tấn chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm, 1.260 tấn chất thải rắn y tế thông thường. Hiện, khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh được thu gom, xử lý tiêu hủy khoảng 400 - 430 tấn/năm (trung bình khoảng 1.102 kg/ngày). Mặc dù, số lượng lò đốt và lò xử lý chất thải y tế đã được đầu tư có tổng công suất đáp ứng được phần lớn nhu cầu xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh nhưng hiện chỉ có 01 lò xử lý tại Bệnh viện Lê Lợi là còn hoạt động, cơ bản đáp ứng yêu cầu xử lý theo quy định.
Để kịp thời thu gom và xử lý triệt để khối lượng phát sinh chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cho Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến tổ chức thu gomvận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh về Khu xử lý tập trung Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Sara Vũng Tàu và Công ty CP Sara Việt Nam thực hiện mô hình xử lý chất thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.
Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện chỉ có 01 lò đốt chất thải y tế duy nhất tại Bệnh viện Lê Lợi còn hoạt động đáp ứng yêu cầu theo quy định
Để thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở TN&MT phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và các cơ chế chính sách về quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được giao phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm soát điều kiện thực hiện phân loại lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát Công ty CP Sara Vũng Tàu và Công ty CP Sara Việt Nam để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý chất thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói, đảm bảo đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2020.
 
Tags: