So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

Ngày đăng : 09:52:10 30-01-2020
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí
Nhằm đảm bảo chất lượng môi trường, kiểm soát được nguồn ô nhiễm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Rịa -
 Vũng Tàu đã "nhận diện" nhiều "điểm nóng" ô nhiễm không khí
Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay, do sức ép của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, trong đó đã xuất hiện một số khu vực có dấu hiệu ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Trong đó, nhiều hoạt động phát thải vào không khí có nguy cơ cao cho môi trường đã được cơ quan chức năng nhận diện như: hoạt động sản xuất công nghiệp có quy mô lớn như sản xuất thép, xi măng, hóa chất; hoạt động sản xuất chế biến hải sản, bột cá; hoạt động của các nhà máy xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải 100ha Tóc Tiên; hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, xây dựng công trình, giao thông vận tải… Tuy nhiên, đến nay việc kiểm soát và xử lý triệt để các điểm nóng ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn và bị động.
Nhằm đảm bảo chất lượng môi trường, kiểm soát được nguồn ô nhiễm, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 96 ngày 07/1/2020 về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Văn bản 6551/BTNMT-TCMT về việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT là đầu mối, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện công tác quan trắc môi trường; tăng tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ và hệ thống các trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn; khẩn trương đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc không khí tự động để đảm bảo thông tin kịp thời cho cộng đồng và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn.
Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, đơn vị chức năng cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các đơn vị trực thuộc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường không khí, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn và các nội dung đã được giao tại Quyết định số 985a ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và người dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm không khí nói riêng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch; tổ chức thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động xây dựng.
Đặc biệt, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm kê, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn để có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định; công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Tags: